Giải pháp phần mềm Quản lý Quan hệ khách hàng (CRM)

    Website là bộ mặt của Quý công ty. Hàng ngày có rất nhiều đối tác, khách hàng đến thăm website để tìm hiểu thông tin mới. Họ sẽ không quay trở lại nếu website không có thông tin mới, không có người trả lời các yêu cầu dịch vụ.

    Các Website mang lại hiệu quả thường rất sinh động. Chúng liên tục được cập nhật với những thông tin mới nhất tạo sức lôi cuốn người sử dụng Internet thường xuyên lui tới. Dịch vụ quản trị website do chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn có thể thay đổi không hạn chế các thông tin trên website. Hoặc, nếu bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ làm tất cả những việc đó thay cho bạn.

    Quy trình inputer:

Quy trình quản trị website

Dịch vụ quản trị website gồm có:

Khoản Mục QG_01
(800.000đ)
(tháng)
QG_02
(1.500.000đ)
(tháng)
QG_03
(2.000.000đ)
(tháng)
QG_04
(2.500.000đ)
(tháng)
Xử lý ảnh sản phẩm X X X X
Cập nhật ảnh Đến 05 ảnh Đến 10 ảnh Đến 20 ảnh Đến 30 ảnh
Cập nhật nội dung 01 lần
(03 trang A4)
03 lần
(05 trang A4)
05 lần
(10 trang A4)
08 lần
(15 trang A4)
Alexa X X X X
Quản lý domain X X X X
Quản lý hosting X X X X
Hệ thống mail X X X X
Sao lưu dữ liệu day/week/month day/week/month day/week/month day/week/month
Cập nhật code
(Do HW làm)
X X X X
Quản lý diễn đàn

(Thời gian xử lý)

O 12h 08h 04h

(Hiệu quả hơn rất nhiều khi sử dụng một nhân viên làm việc này)

Với đội ngũ chuyên viên kỹ thuật hiểu biết sâu sắc về công nghệ Web cùng xử lý đồ hoạ, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp website của bạn tươi mới.

“Còn chờ gì nữa ? hãy để chúng tôi chăm sóc chu đáo website của bạn ngay hôm nay”

Tel: (+84)937.505.668