HelloWorld mong muốn thiết lập quan hệ rộng khắp với các nhà cung cấp dịch vụ về mạng cũng như các nhà cung cấp giải pháp đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh qua mạng. Về thương mại điện tử, chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác, cung cấp giải pháp và công nghệ cho những đơn vị đã và đang hoạt động, cùng hợp tác đầu tư trông lĩnh vực này. Sẵn sàng thiết lập quan hệ đối tác với những tổ chức, cá nhân có ý tưởng, đặc biệt là của các bạn trẻ gặp khó khăn trong thực hiện ý tưởng. Ngược lại HelloWorld cũng có sẵn những ý tưởng thương mại điện tử mong muốn hợp tác với Quý vị để cùng gặt hái những thành công. Mỗi cá thể, tổ chức có những mặt mạnh và mặt yếu trong từng lĩnh vực vậy tại sao chúng ta không trở thành đối tác bổ sung cho nhau để cùng nắm tay nhau trên con đường thành công trong tương lai? HelloWorld luôn trân trọng mọi sự hợp tác của quí vị.

Tel: (+84)937.505.668