Địa Chỉ :

TK 31/22 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện Thoại

(+84)221.678.21 – (+84)221.679.22

Di Động :

(+84)938.029.288

Tel: (028) 7300.8286