Facebook Retargeting là gì? Hoạt động như thế nào?

Facebook Retargeting là một dạng quảng cáo tới một danh sách các đối tượng cụ thể. Nhóm đối tượng này khi online Facebook sẽ thường xuyên thấy quảng cáo của bạn, họ sẽ có thể tiếp tục truy cập website và mua hàngFacebook Retargeting cực hiệu quả khi cần bán hàng tới 1 nhóm khách hàng cụ thể.

>> Đây gọi là Retargeting: dạng quảng cáo tiếp thị lại tới nhóm đối tượng cụ thể.

  1. Bạn đã có danh sách khách hàng rồi, chuyển sang bước kế tiếp, bước tạo quảng cáo Facebook Retargeting.
  2. Nếu bạn chưa có danh sách khách hàng cũng không sao, cùng tự tạo danh sách khách hàng bước kế tiếp.

Cách tạo danh sách khách hàng cho Facebook Retargeting

tao-danh-sach-khach-hang-cho-facebook-retargeting

Tạo danh sách khách hàng cho facebook retargeting

Có nhiều cách tạo danh sách khách hàng, phổ biến 2 cách sau đây:

  1. Danh sách các Email, số điện thoại, ID user facebook do bạn thu thập được bằng phần mềm, bằng ghi chép…
  2. Danh sách khách hàng tự động thông qua truy cập trang website
    • Website của bạn sẽ được gắn mã theo dõi gọi là “tracking code” mỗi khi khách hàng truy cập trang website của bạn, tracking code sẽ ghi nhận hành vi của khách hàng.

>> Lúc này bạn đã có 1 danh sách các khách hàng để sử dụng cho Facebook Retargeting.

! Mẹo: bạn nên chia thành các nhóm Retargeting cụ thể cho từng nhóm mặt hàng mình kinh doanh, ví dụ: nhóm Retargeting mua đồ thời trang, nhóm Retargeting thiết bị may vá, nhóm Retargeting cho mua máy vi tính…

>> Để đọc tiếp, bạn cần làm quen với Tiếng Tây: audiences – đối tượng chính là danh sách khách hàng mình sẽ tạo cho Retargeting

Hướng dẫn cài đặt Facebook Retargeting

cach-tao-facebook-Retargeting

Cách tạo facebook Retargeting

>> Đăng nhập facebook, và làm theo hình ảnh hướng dẫn chọn quản lý quảng cáo hay ads manager.

chon-quan-ly-quang-cao-ads-manager-sau-khi-dang-nhap-facebook

Chọn quản lý quảng cáo hay ads manager sau khi đăn nhập facebook

Bước 1: Tại Ads Manager, chọn tiếp đối tượng ( Audiences )

tao-audiences-trong-facebook-retargeting

Tạo đối tượng ( audiences ) cho facebook retargeting

Bước 2: Tại Audiences ( đối tượng ), chọn Creat Audience ( tạo mới đối tượng ) => Custom Audience ( tùy chọn đối tượng )

tuy-chon-audiences-trong-facebook-retargeting

Tạo đối tượng audiences cho facebook Retargeting

  1. Customer list: dành cho ai đã có danh sách khách hàng: Email, số điện thoại, ID tài khoản facebook
  2. Website Traffic: để tạo mới danh sách khách hàng sẽ Facebook Retargeting thông qua việc họ truy cập website, đã nói ở trên.

Trong bài viết này, mình chọn Website traffic – tức là sẽ tạo mới danh sách Facebook Retargeting

chon-nguon-audiences-facebook-retargeting

Chọn nguồn audiences đối tượng cho facebook Retargeting

 

Sẽ có thể facebook sẽ yêu cầu bạn đồng ý với điều khoản và chính sách của họ, cứ đồng ý đi và chọn tiếp. Nhập tên tạo đối tượng rồi View Pixel Code còn được viết là xem Pixel – chính là đoạn mã sẽ gắn vào website để ghi lại thông tin người truy cập trang webiste.

chon-nguon-audiences-facebook-retargeting

Mã code còn gọi là pixel code gắn vào webiste tạo danh sách khách hàng sẽ facebook retargeting

 

 

Bước 3: Copy đoạn script và dán vào website:

> Lưu ý: ( copy – paste ) dán đoạn pixel code facebook Retargeting vào trước thẻ đóng </body>

copy-ma-code-audiences-facebook-retargeting

Copy mã code audiences facebook retargeting dán vào website

Tel: (+84)937.505.668