Phần mềm HiReal là sản phẩm được thiết kế dành riêng cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh BĐS. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý hồ sơ, hàng hoá BĐS, quản lý nhân viên và điều hành hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, phần mềm này sẽ là công cụ thích hợp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý sàn giao dịch BĐS một cách hiệu quả nhất.

    Ngoài chức năng thông thường của một website như: CMS, vote, media, contact, forum, download, banner manager, … (sẽ trình bày ở document khác), Chúng tôi xin nêu các chức năng của Sàn giao dịch bất động sản HelloReal như sau:

1.Đăng ký tài khoản

2.Đăng tin bất động sản

3.Quản lý bất động sản

4.Liệt kê thông tin bất động sản

5.Tìm thông tin bất động sản

6.Chi tiết thông tin Bất động sản

7.Quảng cáo

8.Các tính năng mở rộng

  • Chia sẽ thông tin giữa các thành viên.
  • Quản lý nhân sự trực tuyến.
  • Đấu giá bất động sản bán.
  • Hệ thống nhắn tin điện thoại di động – SMS được sử dụng rất nhiều tình huấn trong quá trình hạot động sàn như: kích hoạt tin trên sàn trực tuyến, chăm sóc khách hàng, đấu giá, làm sự kiện (giới thiệu sản phẩm mới, khuyến mãi, hội nghị, …).
  • Phần mềm HelloReal còn có thể nhân rộng ra thành hệ thống sàn giao dịch rộng khắp (như hiệp hội bất động sản) cho phép các sàn thành viên chia sẻ, hỗ trợ thông tin lẫn nhau. Đây là hệ thống portal rất lớn đem lại hiệu quả giao dịch nhanh chóng với diện rộng thành viên tham gia.

Click vào đây download Proposal HiReal

“ Đừng ngần ngại hãy gọi số 0913.83.95.92 để được tư vấn ”

Mong muốn được hợp tác cùng Quý doanh nghiệp!

Tel: (+84)937.505.668